Aanscherping maximale emissiewaarden ammoniak

20 oktober 2014

Het ontwerp van het nieuwe Besluit huisvesting is 19 september jl. gepubliceerd. De maximale emissiewaarde van ammoniak voor melkvee, varkens en pluimvee wordt aangescherpt. Voor vleeskalveren, opfok-leg, opfok-vb en vleeskalkoenen wordt een maximale emissiewaarde geïntroduceerd. Biologische bedrijven zijn niet langer vrijgesteld. Het is de bedoeling dat het besluit per 1 januari 2015 ingaat.

Het nieuwe besluit vervangt het huidige Besluit huisvesting. De belangrijkste wijzigingen:

 • Het besluit beperkt zich tot productiebedrijven (veehouderijen)
 • De maximale emissiewaarden gaan gelden voor nieuwe stallen en grotere uitbreidingen van bestaande stallen (meer dan 50%)
 • Géén maximale emissiewaarde meer voor nageschakelde technieken
 • Aanscherping van bestaande maximale emissiewaarden
 • Er komen nieuwe maximale emissiewaarden bij

De maximale emissiewaarde voor ammoniak wordt strenger voor de diercategorieën:

 • melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)
 • vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking (D 3)
 • legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2)
 • diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4)
 • vleeskuikens (E 5)

Er gaan maximale emissiewaarden voor ammoniak gelden voor de diercategorieën:

 • vleeskalveren tot circa 8 maanden (A 4)
 • opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken (E 1) niet-kooihuisvesting
 • (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken (E 3)
 • vleeskalkoenen (een nieuwe diercategorie onder hoofdcategorie F)

Vrijgesteld van maximale emissiewaarden zijn:

 • varkens met 2 en 3 sterren van het Beter Leven Kenmerk
 • vrijloopstallen bij de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Er gelden geen uitzonderingen meer voor:

 • biologisch gehouden pluimvee
 • biologisch gehouden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Voor IPPC-bedrijven (meer dan 40.000 st. pluimvee) worden in 2020 de emissiewaarde van opfok-leg, vermeerdering (vlees) en vleeskuikens nog verder aangescherpt, in de veronderstelling dat er dan technieken zijn die meer reduceren, haalbaar en betaalbaar zijn.

De tekst is te vinden in Staatscourant 2014, nummer 24770, van 19 september 2014.