Laatste nieuws:

Stoppersregeling: doorstart is mogelijk

14 april 2016

Als een bedrijf meedoet aan de Stoppersregeling en vergunning vraagt voor een uitbreiding ‘is het geen stopper meer’ en moet…

Lees Verder

De onzin van een afgesloten mestloods

19 februari 2016

Langdurige mestopslag op het pluimveebedrijf vindt doorgaans plaats in een loods. Tot een half jaar geleden gold de omschrijving E.6.100…

Lees Verder

Geen mestopvang in afgesloten containers, dan maar een mestbult op het land?

19 februari 2016

Er zijn pluimveehouders die een mooie mestloods hebben maar die noodgedwongen leeg laten staan en de mest op het land…

Lees Verder

Deelnemers gezocht voor “Proef op de Som”

18 februari 2016

De Proeftuin is nu op zoek naar 28 melkveebedrijven verdeeld over Nederland om deel te nemen aan het project ‘Proef…

Lees Verder

Programma Aanpak Stikstof: Vergelijk met Duitsland en België

27 januari 2016

Nederland heeft gekozen voor het PAS om de invloed van veehouderijen op natuurgebieden te toetsen. Hoe doen onze buurlanden dat?…

Lees Verder

Lat MDV ligt hoger in 2016

27 januari 2016

De eisen voor nieuw te bouwen stallen in 2016 om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn aangescherpt. Sinds…

Lees Verder

Open dag fam. Salomons 23-12-2015

15 december 2015

Graag nodigen wij u namens de familie Salomons uit voor de open dag van hun compleet nieuwe vleeskuikenouderdierenstal voor 15.000…

Lees Verder

Minder p.e. met minimoederdieren

16 november 2015

Minimoederdieren komen door hun lagere lichaamsgewicht meer overeen met legouderdieren dan met traditionele vleeskuikenouderdieren. Ze kunnen in de mestboekhouding dan…

Lees Verder

Wijziging emissiewetgeving heeft gevolgen voor MDV

12 november 2015

Zowel het nieuwe Besluit huisvesting als de wijzigingen in de RAV-emissiefactoren hebben consequenties voor de MDV voor deelnemers met een…

Lees Verder

Ook zonder uitbreiding Nb-wetvergunning nodig

11 november 2015

‘Een Nb-wetvergunning is alleen nodig bij uitbreiding, niet voor bestaande situaties’ wordt nog vaak gedacht. Laat ik degene die dat…

Lees Verder