Asbest eraf, zonnepanelen erop!

11 juni 2013

De komende weken zal iedere provincie een besluit nemen of zij een stimuleringsregeling willen invoeren en of er voor hun provincie specifieke toevoegingen zijn. Het streven is om de subsidieregeling op 1 juli 2013 open te stellen.
   
De ontwerpregeling ziet er als volgt uit:

  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbest
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt

Heeft u een vraag over de regeling? Op deze website kunnen geïnteresseerden terecht voor de actuele informatie.