Bespaar tot € 2.000,- op Nb-wetaanvraag

1 november 2013

De Provincie Overijssel gaat vanaf 1 januari 2014 leges heffen voor de afhandeling van
Nb-wetvergunningen. Uit de begroting blijkt dat het om maar liefst € 2.069,- per aanvraag gaat. Het voorstel moet nog door de Provinciale Statenvergadering goedgekeurd worden dus de hoogte van het bedrag kan nog veranderen.  

Reden te meer om nog eens na te denken of u dit jaar nog een Nb-wetvergunning aan wilt vragen. U spaart zich daarmee de leges (nog) uit.  

Spelregels

Helaas kunnen niet alle bedrijven aan de spelregels van Overijssel voldoen. Elke provincie hanteert het wettelijk kader (= op basis van historisch vergunde rechten) maar Overijssel gaat wel heel erg ver (tot 20 jaar) terug in de tijd en hanteert een nauwgezetter benadering van causale invloed, waardoor het voor veel veehouderijen domweg niet mogelijk is een Nb-wetvergunning aan te vragen of hun bedrijfsvoering te legaliseren.

Voor die bedrijven zit er niets anders op dan te wachten op de PAS. Deze zou aanvankelijk per 1 januari 2014 ingaan, maar het ziet er naar uit dat het half juli 2014 of nog later wordt.  

Mocht uw huidige bedrijfsvoering of plan echter nu al wel binnen de aan u vergunde milieurechten op 10 juni 1994, 24 maart 2000 en/of 7 december 2004 passen (afhankelijk van het gebied waar u invloed op hebt), of ziet u kans uw uitbreiding te realiseren met behulp van depositierecht van derden (extern salderen) dan is dit uw laatste kans dit te doen zonder extra leges.

PAS

In de PAS* die volgend jaar (waarschijnlijk vanaf half juli) ingaat wordt alles anders:

  • Aankoop van ammoniakrechten van een ander veehouderijbedrijf (extern salderen) is straks niet meer mogelijk. Aanvragen die ingediend worden vóór invoering van de PAS zullen nog wel onder het huidige beleid worden afgehandeld.
  • Bij vergunningverlening op basis van de PAS gelden strengere voorwaarden, bijvoorbeeld verplicht emissie-arm (de voorwaarden zijn vooralsnog niet duidelijk!)
  • Mogelijk komt er een legalisering voor bedrijven die zijn opgericht of uitgebreid tussen de aanwijsdata van natuurgebieden en 1 februari 2009. Welke referentiedatum hiervoor geldt is nog niet bekend.
  • Bedrijven met een invloed van meer dan 1 mol zijn vergunningplichtig. Bedrijven met een depositie onder deze drempelwaarde kunnen volstaan met een melding.
  • Of uw aanvraag t.b.v. uw plan of bedrijfsvoering wordt gehonoreerd is afhankelijk van de ruimte die het natuurgebied waar u invloed op hebt nog heeft.

* Let wel, het bovenstaande is onder voorbehoud en vooralsnog niet vastgelegd in wetgeving!

Wij adviseren u daarom na te gaan of u onder de huidige spelregels nog vergunning kunt krijgen. Is dat mogelijk, speel dan op zeker en wacht niet op de PAS.