Deelnemers gezocht voor “Proef op de Som”

18 februari 2016

De Proeftuin is nu op zoek naar 28 melkveebedrijven verdeeld over Nederland om deel te nemen aan het project ‘Proef op de Som’.
Bent u op zoek naar meer informatie over de mogelijkheden om ammoniakemissie op uw bedrijf te reduceren? Of wilt u daar de eerste stappen in gaan zetten? Staat u daarbij open voor het delen van uw ervaringen en vorderingen? Schrijf u dan in om een van de 28 praktijkbedrijven voor ‘Proef op de Som’ te worden! Aanmelden kan tot 24 februari a.s.

Sinds 2011 werkt Proeftuin Natura 2000 samen met veehouders en adviseurs aan het behalen van Natura 2000-doelen en het behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij. De basis van de Proeftuin ligt in Overijssel, maar de ervaringen en resultaten zijn landelijk van meerwaarde.

Tot eind 2015 lag de focus van de Proeftuin voornamelijk op het ontwikkelen van ammoniakreducerende maatregelen. In 2016 is een nieuwe fase begonnen. Via verschillende deelprojecten legt Proeftuin Natura 2000 focus op de doorontwikkeling van eerder verkregen informatie. Ook wil de Proeftuin verzamelde kennis over ammoniakreductie delen met veehouders en hun meer handvatten bieden om de ammoniakreductie op hun bedrijf te verminderen.

Meer informatie vindt u op de site van Proeftuin Natura 2000.
Het deelnameformulier vindt u hier.