Deelstroom behandeling biedt perspectief

29 juni 2021

De systeembeschrijvingen voor verschillende additionele technieken voor de emissiereductie van fijnstof zijn aangepast, zodat deze systemen zowel kunnen worden ingezet op een deelstroom van de totale ventilatiecapaciteit als op de totaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit. Door deze variaties wordt het beter mogelijk om aan de lokaal geldende milieu-eisen ten aanzien van fijnstof te voldoen. Op de ammoniakreductie heeft deze aanpassing geen invloed omdat deze technieken geen ammoniakreductie kennen.

Warmtewisselaars

Zo kunnen nu warmtewisselaars zowel worden ingezet op een deelstroom van de totale ventilatiecapaciteit als op de totaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit.

Voor warmtewisselaars die na 15 maart 2021 in gebruik worden genomen geldt een nieuwe stalbeschrijving (BWL 2021.01). Hierdoor wordt het mogelijk om warmtewisselaars toe te passen met fijnstofreducties variërend tussen 1 en 95%. Het percentage is afhankelijk van de hoeveelheid stallucht die via de warmtewisselaar(s) wordt afgevoerd.

Stoffilters

Ook kunnen stoffilters nu zowel worden ingezet op een deelstroom van de totale ventilatiecapaciteit als op de totaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit. Voor stoffilters die na 15 maart 2021 in gebruik worden genomen geldt ook een nieuwe stalbeschrijving (BWL 2021.02). Hierdoor wordt het mogelijk om stoffilters toe te passen met fijnstofreducties variërend tussen 1 en 95%. Het percentage is afhankelijk van de hoeveelheid stallucht die via de ventilatoren met filter(s) wordt afgevoerd.

Ook de minder vaak toegepaste technieken als de droogfilterwand (BWL 2010.29.V3), het water(lucht)wassysteem (BWL 2009.19.V3) en het ionisatiefilter (BWL 2011.01.V1) zijn nu als deelstroom in te zetten. Ook hiervan is de systeembeschrijving aangepast.

De deelstroom behandeling kan worden toegepast bij de diercategorie pluimvee, kalkoenen of eenden. Er moet wel extra informatie worden aangeleverd bij het bevoegd gezag als gebruik wordt gemaakt van deze stalbeschrijvingen.

Dit is op 1 juni 2021 als wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is op 2 juni 2021 in werking getreden.