Dit jaar geen POR (ontheffing dierrechten)

9 oktober 2014

De op 7 april jl. door Staatssecretaris Dijksma aangekondigde POR-regeling wordt dit jaar nog niet geïntroduceerd. Ze zal ingaan in 2015, zo blijkt uit de nieuwsbrief van de NVP van 9 oktober jl.

Veel pluimveehouders houden rekening met de komst van deze regeling en hebben hun hoop gevestigd op deelname, om zo minder rechten te hoeven kopen of leasen.
Nu de POR nog niet in 2014 ingaat zullen ze alsnog hun pluimveerechten moeten gaan regelen.

Onder de POR (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) kunnen bedrijven voor recente of toekomstige uitbreidingen waarschijnlijk toe met de helft van de benodigde productierechten. Voorwaarde is dat alle mest van het bedrijf verwerkt wordt. Het moet gaan om alle mest van de diersoort (varkens of pluimvee) waar de uitbreiding in plaatsvindt. Mestverwerking en afzet van mest buiten de landbouw wordt hiermee gestimuleerd.

Het is zeer de vraag hoeveel recht er beschikbaar komt als de POR wél in 2015 open gaat. Als de overheid eerst de oorspronkelijke initiatiefnemers van de oude POR-regeling (uit 2006) wil bedienen, om te voorkomen dat deze voor de enkele jaren dat er nog pluimveerechten nodig zijn (vooralsnog tot 2018?) alle rechten moeten aankopen voor de uitbreiding die men toen op grond van de regeling heeft gedaan, blijft er vermoedelijk weinig over voor nieuwe initiatieven in de markt. Vestig dus niet al uw hoop op de POR.

Als u interesse hebt in de POR en geïnformeerd wilt worden, neem dan contact op met Hoeve Advies.