Drenthe omarmt maatregelen Proeftuin Natura 2000

30 juni 2017

Met de onlangs gepubliceerde Beleidsregel introduceert de Provincie Drenthe extra maatregelen die naast de landelijk erkende maatregelen bij aanvragen van de Wnb-vergunning mogen worden toegepast en die de stalemissie reduceren.

Als bewezen effectieve maatregelen Proeftuin Natura 2000 mag voor aanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming gebruik gemaakt worden van:

Melkvee
  • Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ANCV)
  • Dakisolatie
  • Combinatie ACNV en Dakisolatie
Varkens
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (kraamzeugen, guste & dragende zeugen, biggen, vleesvarkens)
  • Toevoegen benzoëzuur aan voer (biggen, vleesvarkens)
Pluimvee
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (vleeskuikens)
  • Bijvoeren hele tarwe (vleeskuikens)

Het zijn maatregelen die oorspronkelijk door veehouders in de Proeftuin Natura 2000 in Overijssel zijn aangedragen, zijn ‘verzilverd’ en een erkende reductie geven op de officiële emissiefactoren zoals gepubliceerd in de Rav-lijst. Alle onderliggende documenten zijn te raadplegen via de website van Agriconnect.

De maatregel kan gebruikt worden bij de aanvraag van natuurvergunningen (Wnb) maar helaas (nog steeds niet) bij milieuvergunningen, omdat ze niet erkend zijn voor het Besluit huisvesting. Ze staan namelijk niet op de lijst van stalmaatregelen.

De beleidsmaatregelen zijn vergelijkbaar met de lijst van management– ofwel PAS-maatregelen. Deze lijst mag enkel gebruikt worden voor Wnb-vergunningen en/of als Stoppermaatregel worden ingezet. Het feit dat ze niet mogen worden gebruikt voor de milieuvergunning leidt (helaas) tot een beperkte toepassing.