Droogtunnel zonder voordrogen

1 maart 2012

Uit de onlangs gehouden studiemiddag van Farmer Nederland en Hoeve Advies bleek dat de nieuwe generatie droogtunnels in staat is de mest binnen 72 uur in te drogen naar meer dan 80% droge stof zonder dat de kippenmest in de stal is voorgedroogd. In theorie is voordroging niet langer nodig en kan men zich deze extra investering besparen en ook de bijbehorende energiekosten uitsparen. De droogtunnel, die gevoed wordt door warme stallucht die door de perfoplaten of perfobanden wordt geblazen, is dan redelijk snel terug te verdienen.

De Rav-leaflet voor droogtunnels met perfobanden en perfoplaten maakt het mogelijk al of niet voor te drogen: beide methoden zijn toegestaan.

  • Indien u voordroogt dient de voorgedroogde mest minimaal 55% ds te zijn als ze de tunnel in gaat en binnen 72 uur 80% ds te zijn. Elke 3 maanden moet u aantonen dat de ingaande mest inderdaad 55% ds is.
  • Als  u niet voordroogt moet de mest binnen 24 uur de stal uit en in de droogtunnel binnen 72 uur worden nagedroogd naar 80% ds of meer. U dient met een uren- of pulsteller aan te tonen dat de mest binnen 24 uur de stal uit gaat.

Medewerkers van Wageningen UR voeren op dit moment een meetprogramma uit om te zien of de veronderstelde additionele emissie van 0,002 kg NH3 per leghen (of vleeskuikenouderdier) en 0,001 kg NH3 per opfokhen (of vleeskuiken) juist is, of dat er op termijn onderscheid gemaakt moet worden in de emissiefactor van wel of niet voordrogen.

Zo biedt op dit moment de Rav-lijst nog geen opening voor bedrijven met koloniehuisvesting om de voordroging uit te zetten, aangezien in deze diercode de mestbandbeluchting in de stal ligt opgesloten. Gelet op het perspectief van enkelvoudig nadrogen zou hier ofwel onderscheid in gemaakt moeten worden, of in plaats van een additionele emissie voor nadroging een gecombineerde emissie bij gebruik van de droogtunnel zonder voordroging geïntroduceerd moeten worden. Niet alleen voor stallen met koloniehuisvesting, ook voor stallen met volièrehuisvesting en andersoortige stalinrichting met mestbanden.