Emissiefactoren fijnstof geactualiseerd

26 maart 2021

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2021 de nieuwe lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van de emissie van fijnstof uit stallen.

Nieuwe technieken

Op de lijst met emissiefactoren zijn 4 nieuwe technieken opgenomen om de emissie van fijnstof vanuit pluimveestallen te reduceren:

  • warmtewisselaars; variërend van 1-95% emissiereductie (BWL 2021.01)
  • stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; variërend van 1-95% emissiereductie (BWL 2021.02)
  • chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2021.03)
  • chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2021.04)

Nieuwe opzet rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Wat doet de combinatie van een strooiselschuif met een warmtewisselaar? Of ionisatie en een stoffilter? Op basis van uw keuze en de capaciteiten berekent het rekenmodel het reductiepercentage voor fijnstof in uw stal.

In de nieuwe opzet van het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) heeft elke pluimveetak een eigen module. Ook zijn de luchtstromen door de warmtewisselaar en droge stoffilter te variëren en zijn deelstromen mogelijk voor een aantal end-of-pipe-technieken, waardoor de uiteindelijke reductie beter kan worden ingeschat.