Emissiefactoren fijnstof veehouderij en reducerende maatregelen geupdated

25 maart 2014

Het ministerie van I&M heeft onlangs de lijst van emissiefactoren geupdated. In de lijst staan de actuele emissienormen voor fijnstof en RAV-erkende fijnstofreducerende maatregelen. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt.

Erkende technieken

Er zijn verschillende technieken.  Veehouders die investeren in erkende techniek om de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf te verminderen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Aanvragen kan van 7 april tot en met 2 mei 2014.
Alleen technieken die in het overzicht Emissiefactoren fijnstof veehouderij 2014 genoemd zijn en zijn voorzien van eindnoot 2 zijn erkend.

Voor pluimvee zijn de volgende technieken erkend (tussen haakjes het reductie-%):

Luchtwassers:

 • biofilter (80%)
 • biologisch luchtwassysteem (60-75%)
 • chemisch luchtwassysteem (45%)
 • water luchtwassysteem (33%)

Mestdroogtechnieken:

 • droogtunnel met geperforeerde banden (30%)
 • droogtunnel met geperforeerde metalen platen (55%)
 • mestdroogsysteem met geperforeerd doek (55%)

Warmtewisselaars:

 • warmtewisselaar BWL2012.03 (gewoon) (13%)
 • warmtewisselaar BWL2011.02 (geavanceerd) (31%)

Enkelvoudige fijnstofreducerende maatregelen:

 • oliefilmsysteem met drukleidingen (54%)
 • ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (49%)
 • ionisatiefilter (57%)
 • droogfilterwand (40%)

Niet alle technieken zijn voor alle diergroepen te gebruiken. In de lijst van emissiefactoren staat vermeld welke techniek voor welke diercategorie erkend is. Meer informatie over de te gebruiken staltechnieken, emissiefactoren en reducerende maatregelen vindt u op de site van Infomil.