Emissiewaarden van melkvee, vleesvarkens en biggen worden geactualiseerd

27 oktober 2014

De maximale emissiewaarden voor melkvee, vleesvarkens en biggen in het Ontwerp Besluit huisvesting van 19 september jl. zijn gebaseerd op nieuwe, geactualiseerde emissiefactoren. Tegelijk met de inwerkingtreding van het besluit wijzigt straks ook de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Een uitleg over deze nieuwe emissiefactoren komt in de toelichting bij de gewijzigde Rav te staan.

  • Melkvee blijkt meer ammoniak te emitteren dan werd aangenomen. De stalemissie van niet-emissiearme stallen gaat van 11,0 naar 13,0 kg NH3 per koe per jaar
    (A 1.100, zonder beweiden). De emissiefactor van diverse categorieën melkvee is naar boven toe bijgesteld.
  • Bij vleesvarkens komt het onderscheid in emissie op grond van het leefoppervlak te vervallen.
  • Net als bij de categorie biggenopfok.

De nieuwe Rav is nog niet gepubliceerd, maar hieronder staan alvast de geactualiseerde emissiefactoren voor:

Er komt ook een lijst van weide-, voer- en managementmaatregelen. Deze lijst van reducerende maatregelen kan niet gebruikt worden om te voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting, maar wel gebruikt worden in het kader van de Wav en de Natuurbeschermingswet.