Erkend fijnstof reduceren met olieverneveling of olierobot

16 april 2015

Onlangs is de lijst van emissiefactoren voor fijnstof geupdatet en zijn 2 nieuwe maatregelen voor het reduceren van fijnstof erkend. Het gaat om het aanbrengen van een oliefilm door middel van sproeikoppen bij opfokhennen, legkippen en ouderdieren in volièrehuisvesting, en het aanbrengen van een oliefilm door middel van een olierobot in stallen met opfokhennen, legkippen en ouderdieren in grondhuisvesting.

Het aantal erkende maatregelen komt daarmee op 9, waarvan 7 meer dan de wettelijk vereiste 30% reduceren. Deze kunnen worden ingezet voor nieuw te bouwen stallen of bestaande stallen die met meer dan 50% aan staloppervlak worden uitgebreid, zodra het nieuwe Besluit huisvesting ingaat.

Aanbrengen van oliefilm d.m.v. sproeikoppen

Het aanbrengen van oliefilm in stallen met volières door middel van leidingen met sproeikoppen leidt tot een reductie van 15% (BWL 2015.01).

  • Minimaal 40% van het in de stal aanwezige oppervlak met strooisel moet worden bereikt met olie. Dit oppervlak moet verspreid zijn over de volledige lengte van de stal.
  • Per dag minimaal 15 ml/m2 strooiseloppervlak (totale oppervlakte in de stal) aanbrengen. Dagelijks aanbrengen.
  • Aanbrengen olie op een moment dat er geen personen in de stal aanwezig zijn en geen dieren in het strooisel.
  • Er dient koolzaadolie te worden gebruikt.
  • Het toegepaste systeem moet dusdanig functioneren dat het strooiseloppervlak van de stal gelijkmatig met de olie wordt bestreken en dat minder dan 1% van de oliedruppeltjes een diameter heeft kleiner dan 10 μm.

Ten behoeve van een controle op de werking van het olieverspreidingssysteem moet zowel het olieverbruik per dag als het tijdstip van olie aanbrengen automatisch worden geregistreerd.

Aanbrengen van oliefilm d.m.v. een olierobot

Het aanbrengen van een oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot leidt tot een reductie van 30% (BWL 2015.02).

  • Minimaal 90% van het in de stal aanwezige oppervlak met strooisel moet worden bereikt met olie.
  • Per dag minimaal 30 ml/m2 strooiseloppervlak aanbrengen. Dagelijks aanbrengen.

Overige voorwaarden gelijk aan die van BWL 2015.01, behalve dat ter controle ook de door de olierobot afgelegde afstand of de bereikte oppervlakte dient te worden vastgelegd.