Erkenning voor buizenverwarming: 85% ammoniakreductie

9 mei 2017

Pluimveehouders hebben met hulp van Hoeve Advies het heft in eigen handen genomen en dat heeft geresulteerd in een extreem lage ammoniakemissiefactor voor het buizenverwarmingsysteem in vleeskuikenstallen.

Lees hier het artikel uit Pluimveehouderij, jaargang 47, nr. 6 d.d. 4 mei 2017.