Geen leges bij oud bestemmingsplan

1 juli 2013

Een gemeente mag u geen leges berekenen als uw aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar. 

De regel dat geen leges verschuldigd zijn voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt voor aanvragen na 1 juli 2013. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden waarin bepaald wordt dat voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geen leges meer mogen worden geïnd. In het overgangsrecht is echter een termijn opgenomen van vijf jaar waarbinnen gemeenten de gelegenheid krijgen om oudere bestemmingsplannen te actualiseren. Die periode van 5 jaar loopt af op 1 juli 2013. Dat is de reden dat deze kwestie nu weer actueel wordt. Dat is ook de reden dat er de afgelopen periode in veel gemeenten nieuwe bestemmingsplannen ter inzage hebben gelegen zodat nog voor 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan kon worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Volgens de Wet Ruimtelijke Ordening moet iedere gemeente per 1 juli 2013 beschikken over actuele bestemmingsplannen.

Bron: Driehoek Advocaten te Zwolle