Geen uitloop meer bij buizenverwarming?

30 augustus 2018

Bij vleeskuikens in stallen met buizenverwarming is de lage emissiefactor niet meer toepasbaar in combinatie met uitloop. Voor alle andere emissiearme technieken (nog) wel. Dit is zo vastgelegd in de laatste Rav-lijst van 29 juli 2018, vreemd genoeg.

Scharrelvleeskuikens

Voor alle vormen van scharrelvleeskuikens met emissiearme techniek in de binnenstal geldt dat een additionele overdekte uitloop (wintergarten) geen verschil maakt in de uiteindelijke emissie per dierplaats per jaar. De emissie is niet hoger of lager dan in een stal zonder overdekte uitloop. Ook in dierbezetting maakt men geen verschil, of men nu 10 kuikens of 23 kuikens per m2 houdt, er is geen verschil in emissie.

Hoe vreemd is het dan dat voor buizenverwarming dit nu plotseling anders wordt gezien! Op onnavolgbare wijze heeft RVO de voetnoot van de Rav-lijst zodanig aangepast, dat stallen met buizenverwarming en wintergarten niet langer emissiearm worden verondersteld.
Er zijn echter inmiddels diverse vergunningen afgegeven voor stallen met buizenverwarming mét wintergarten. We nemen aan dat die vergunningen worden gerespecteerd. Maar het is wachten op misverstanden en twist met handhavers en toezichthouders.

Hiermee wordt een van de meest praktische emissiearme technieken geblokkeerd. De ontwikkeling naar emissiearme stallen met uitloop wordt hierdoor ernstig beperkt.

Kalkoenen

Het gebruik van buizenverwarming is niet alleen erkend voor vleeskuikens (0,012 kg NH3), maar ook voor opfokvleeskuikenouderdieren (0,044 kg NH3) en sinds 29 juli jl. ook voor vleeskalkoenen. Maar dan alleen voor de opfok van ouderdieren van vleeskalkoenen tot 6 weken (0,030 kg NHp.d.p.j.).
“Vanwege vergelijkbare huisvestingsomstandigheden is nu de afleiding van een emissiefactor gehonoreerd. Het is niet verantwoord om voor alle categorieën binnen de kalkoensector de emissiefactor voor ammoniak voor het systeem met buizenverwarming af te leiden. Het risico dat de emissie voor andere huisvestingssystemen binnen de sector hoger zal zijn is wezenlijk aanwezig. Daarom is de toepassing van dit systeem beperkt tot deze ene categorie.”
Voor de opfokfase van vleeskalkoenen tot 6 weken is geen aparte Rav-categorie beschikbaar…