Geurnormen geupdated

7 juli 2015

Op 1 juli jl. is de gewijzigde Regeling geurhinder  en veehouderij gepubliceerd. De geurnormen zijn niet gewijzigd. Alleen is voor de biologische luchtwasser BWL2012.07.V2 het reductiepercentage voor geur gewijzigd. Uit metingen is gebleken dat de geurreductie 70% in plaats van 45% bedraagt. De overige biologische luchtwassers blijven op 45% reductie staan.

De biologische wasser BWL2012.07.V2 is wat geurreductie betreft erkend voor vleeskalveren en varkens, niet voor pluimvee.

Vanwege het vaste verandermoment op 1 juli en de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 wordt deze wijziging van de Rav op deze datum bekend gemaakt. De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die eind dit jaar in.