Hoe gaan pluimveehouders fijnstof reduceren?

20 oktober 2014

Het ontwerp van het nieuwe Besluit huisvesting is 19 september jl. gepubliceerd. Er wordt een maximale emissiewaarde voor fijnstof bij pluimvee geïntroduceerd, gebaseerd op 30% reductie. Hoe gaan pluimveehouders dat doen?

De maximale emissiewaarden voor fijnstof betreffen kippen, vleeseenden en vleeskalkoenen.
Aanleiding ertoe zijn de hoge achtergrondconcentraties in gebieden met veel intensieve veehouderij en het feit dat de pluimveehouderij een van de grootste veroorzakers is van fijnstof.
Vanwege de gezondheidsrisico’s is de invoering van maximale emissiewaarden voor fijnstof niet beperkt tot gebieden met veel veehouderijen, maar zijn deze ook daarbuiten van toepassing, aldus de staatsecretaris in haar toelichting op het Ontwerp Besluit.

Met de introductie van maximale emissiewaarden voor fijnstof gaat de overheid echter voorbij aan

  • de sterk gedaalde achtergrondconcentratie
  • dat pluimveebedrijven waar nodig zelf wel maatregelen kunnen treffen
  • dat een generieke maatregel buitenproportioneel is
  • dat er onvoldoende uitontwikkelde maatregelen voorhanden zijn
  • dat er geen financiële draagkracht is, zeker niet bij legbedrijven
  • dat niet duidelijk is wat de gezondheidsrisico’s dan wel zijn en in welke mate ze spelen, zodat dit argument op dit moment niet opportuun is

Er is geen overgangstermijn bij inwerkingtreding van het besluit voor vergunningen die nog niet zijn gerealiseerd. Dat is vreemd. Dat zou inhouden dat stallen waarvan de milieu- of bouwvergunning voor de ingang van het besluit is afgegeven, maar die nog niet zijn opgericht, toch al verplicht zouden zijn fijnstof te reduceren.

Diverse technieken zijn erkend en vastgelegd in de Rav lijst voor additionele technieken. Op dit moment kan men, afhankelijk van de diercategorie, kiezen voor het toepassen van een oliefilmsysteem, een ionisatie met negatieve coronadraden, een waterluchtwassysteem, de droogfilterwand, een ionisatiefilter, een warmtewisselaar. Een droogtunnel die normaal voor het nadrogen van mest wordt gebruikt, reduceert ook, evenals een luchtwasser of biofilter.