Hoe is fijnstof met 50% tot 70% te reduceren?

30 juni 2017

De uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet binnen tien jaar met de helft omlaag. Voor nieuwe pluimveestallen moet zelfs een reductie-eis van 70 procent gaan gelden.
Dit schreven de staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (Infrastructuur en Milieu) mede namens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) begin juni in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat recent onderzoek sterke aanwijzingen geeft dat de uitstoot van fijnstof effecten heeft op de gezondheid van omwonenden van pluimveebedrijven’, aldus het ministerie.

Naast de reductie-eis voor de komende 10 jaar komt het kabinet ook met maatregelen om de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen op de korte termijn aan te pakken.

  • Staatssecretaris Van Dam stelt over de komende 4 jaar 1,6 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen die de uitstoot van fijnstof direct bij de bron, in de stal, verminderen.
  • Staatsecretaris Dijksma neemt knelpunten weg om nieuwe reductietechnieken sneller erkend te krijgen. Zij past hiervoor de erkenningsprocedure aan.
  • Ook wordt er een handreiking opgesteld voor provincies en gemeenten, om te gebruiken bij de beoordeling van aanvragen van bedrijven die willen uitbreiden of nieuwe bedrijven die zich willen vestigen.

Op dit moment is nog niet bekend hoe dit streven kan worden verwezenlijkt. De tot nu toe Rav-erkende maatregelen behalen hooguit een reductie van ca. 40%. Het is daarom goed dat in pilots als die in de regio Food Valley nieuwe technieken worden beproefd, in de hoop dat die haalbaar en betaalbaar zijn.

Pilot Food Valley

De uitvoering vindt plaats door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). Er worden kansrijke technieken geselecteerd om in een pilot uit te testen. De aandacht gaat uit naar technieken die fijnstof, geur en ammoniak reduceren in de veehouderij. De focus ligt in eerste instantie op het reduceren van fijnstof, in het bijzonder in de pluimveehouderij.
Een expertpanel heeft onlangs 10 innovaties gekozen uit 21 innovaties die waren ingediend, zo berichten Boerderij en Pluimveeweb. Bij de selectie is vooral meegewogen of de reducerende techniek toepasbaar is in bestaande stallen en of deze het stalklimaat verbetert. Ook is gekeken naar de kosten per dierplaats (in relatie tot de te verwachten reductie) en naar de toepasbaarheid in andere dan pluimveestallen.