In 2014 emissienormen voor fijnstof

24 juni 2013

Door een wijziging van het Besluit huisvesting ammoniak treden in 2014 emissie normen voor fijnstof uit stallen in werking. Dit om de Nederlandse lucht aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te kunnen laten voldoen, zoals afgesproken in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) .  

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken mede namens minister Schippers van Volksgezondheid en Sport en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar visie geeft op de veehouderij in Nederland en de reactie geeft van het kabinet op het advies van de Gezondheidsraad.  

Binnen ons adviesbureau komen we echter hoegenaamd geen overschrijdingen van fijnstofconcentraties bij pluimveehouderijen (meer) tegen. Enkele jaren geleden nog wel. Sinds de daadwerkelijke emissie bekend is (emissieonderzoek Wageningen UR) en de concentratie (terecht) bepaald dient te worden op de te beschermen objecten (woningen van derden) is ‘het probleem’ opgelost. Het is geen generiek probleem meer wat in heel Nederland speelt, maar het is een plaatsgebonden probleem wat (soms) een specifieke oplossing behoeft (reducerende maatregel). Desondanks zet de overheid het ingezette beleid door.  

De Gezondheidsraad constateert dat een reductie van de fijnstofemissies, waarin zich ook bacteriën kunnen bevinden, ook bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsrisico’s van veehouderijen. De Gezondheidsraad adviseert daarom de fijnstofemissies te reduceren.