Indirect gestookte heaters niet langer voorgeschreven

14 april 2016

De omschrijving van BWL2011.13 is gewijzigd. Waren tot voor kort ‘indirect gestookte heaters’ voorgeschreven, nu mogen het ook andersoortige heaters zijn. Dit in combinatie met circulatieventilatoren om het strooisel te drogen. Dit vereenvoudigt de toepassing van dit emissiearme stalsysteem.

BWL2011.13.(V3) wordt toegepast bij de RAV-codes:

  • E 3.7 (opfok vleeskuikenouderdieren)
  • E 5.14 (vleeskuikens)
  • F 1.6 (ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, tot 6 weken)
  • F 2.6 (ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, 6 tot 30 weken)
  • F 4.8 (vleeskalkoenen)

In de omschrijving is ‘indirect gestookte warmteheaters’ vervangen door ‘warmteheaters’.

Het gaat er om dat lucht kan worden opgewarmd en dat deze lucht wordt verdeeld. De verbrandingskamer waarin een brandstof wordt verbrand mag daarbij in de heater aanwezig zijn (direct gestookte heater). De verbrandingskamer moet daarbij een aanvoerkanaal hebben voor de aanvoer van verbrandingslucht van buiten de stal en een afvoerkanaal voor de afvoer van rookgassen naar buiten de stal (gesloten verbranding).

Ook is het mogelijk dat elders buiten de dierruimte een verbrandingstoestel staat en de warmte via leidingen wordt overgebracht naar de heaters (indirect gestookte heater).

Op 23 maart jl. is een actualisatie van de Rav doorgevoerd, welke in de Staatscourant van 30 maart 2016 (nr. 15585) is gepubliceerd. Deze heeft betrekking op nieuwe versies van stalbeschrijvingen, nieuwe additionele technieken, enkele nieuwe voer- en managementsystemen voor varkens en aangepaste reductiepercentages en eindnoten.