Introductie van fosfaatrechten melkvee

9 september 2016

Het wetsvoorstel fosfaatrechten is door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken ingediend bij de Tweede Kamer. Het stelsel van fosfaatrechten regelt dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft.

Het voorstel:

  • Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd.
  • De fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Bij iedere transactie wordt 10% van de verhandelde rechten afgeroomd, tenzij het een overdracht binnen de familie (tot en met de derde graad) betreft.
  • Verder wordt per 1 januari 2018 een algemene korting doorgevoerd. De exacte omvang van die generieke korting is nog niet bekend, waarschijnlijk iets van 8%.
  • Nadat de fosfaatproductie weer onder het Europees plafond is gebracht, worden fosfaatrechten die dan nog bij transacties worden afgeroomd opnieuw uitgegeven. Dat loopt via de op te richten fosfaatbank die zal worden beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het stelsel van fosfaatrechten geldt voor alle melkveehouders. De generieke korting zal echter minder impact hebben op grondgebonden en biologische bedrijven, omdat de staatssecretaris deze bedrijven in enige mate wil compenseren voor de generieke korting. Ook zal de mate van grondgebondenheid in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het opnieuw uitgeven van afgeroomde rechten door de fosfaatbank.

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017. Medio 2017 wordt vervolgens het definitieve generieke afromingspercentage aangekondigd, waarna melkveehouders tot begin 2018 de tijd hebben om hun veestapel via natuurlijk verloop in te krimpen.

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van het Ministerie en de kamerbrief met het wetsvoorstel.