Inventarisatie PAS-meldingen

8 juli 2020

Het Ministerie van LNV vraagt ondernemers die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben ingediend zich te melden. Dit om de gerealiseerde situaties te legaliseren.  Op een later tijdstip zal om aanvullende informatie worden gevraagd. Meld u aan voor 14 augustus a.s.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de PAS-meldingen wil legaliseren, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Het proces om de meldingen legaal te houden is complex en neemt veel tijd in beslag, aldus het Ministerie. Uit de PAS-uitspraak volgt dat er eerst stikstofruimte middels bronmaatregelen gecreëerd moet worden om de stikstofbijdrage door de gemelde activiteiten toe te kunnen staan. Een toestemming voor de gemelde activiteiten zal daarom op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces om de melding legaal te houden, zal geen actieve handhaving plaatsvinden op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

Via de website https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen heeft u tot vrijdag 14 augustus de mogelijkheid om de informatie door te geven.