Knelgevallen kooiverbod

2 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer toegestaan om legkippen te houden in legbatterijen. Dit verbod wordt streng gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE).  

Van een aantal bedrijven met legbatterijen is bekend dat zij niet op tijd kunnen omschakelen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een tijdelijke voorziening wil treffen voor het beperkte aantal bedrijven dat buiten hun schuld niet kan voldoen aan de nieuwe regelgeving. Deze knelgevallen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gedoogbesluit. Een gedoogbesluit houdt in dat er tijdelijk geen handhavingsmaatregelen worden genomen.

Bedrijven met een gedoogbesluit hebben wel te maken met beperkende maatregelen. De eieren moeten bijvoorbeeld worden gemerkt en mogen alleen worden afgezet naar de verwerkende industrie. 

Hebt u door omstandigheden buiten uw schuld nog geen vergunning voor de omschakeling naar een ander huisvestingssysteem? Meld u dan aan als knelgeval. Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden dan krijgt u een gedoogbesluit dat geldig is tot 
1 juli 2012.

Aanmelden is van 1 januari t/m 15 januari 2012 mogelijk bij Dienst Regelingen. Meer weten over de voorwaarden? Lees alle informatie op het LNV loket.

Het formulier voor de Voorziening knelgevallen legbatterijverbod vindt u hier.