Let op de leges

5 mei 2014

Check de bouwleges voordat u ze betaalt. Zijn de bouwkosten op de juiste manier vastgesteld? Komt de heffing wel overeen met de legesverordening?

Bouwleges zijn verschuldigd op grond van de gemeentelijke legesverordening. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is te vinden op de site van uw gemeente. In veel gevallen wordt de hoogte bepaald door een percentage te heffen op de ‘bouwkosten’. Maar wat zijn ‘bouwkosten’? Hoort de stalinrichting daar ook bij?

Het is een van onze klanten overkomen dat de gemeente ook leges hief over de stalinrichting, boven op de bouwkosten van de stal. Het ging over een opfokstal met volièrehuisvesting. De gemeente had ‘het normenboekje’ gehanteerd. Dit leidde tot een aanzienlijk verschil in leges doordat het normbedrag voor de stal veel hoger was dan de offerte van de aannemer, maar ook doordat de gemeente de kosten voor de stalinrichting in de bouwkosten had meegenomen, wat niet juist is.

In de discussie die zich ontspon was eerst niet helder wie het bij het rechte eind had. Uiteindelijk is aan de hand van de definitie in de legesverordening dat ‘bouwkosten’ betrekking hebben op ‘de aanneemsom’ welke vervolgens op grond van de UAV 2012 is bepaald als ‘het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen’ duidelijk geworden, dat het in dit geval enkel om de bouwkosten van het gebouw gaat.

Pak dus de legesverordening erbij om te checken hoe het begrip bouwkosten in uw situatie staat gedefinieerd. Navraag bij collega-adviesbureaus leerde me dat meer gemeenten in Nederland er een handje van hebben de stalinrichting mee te nemen in hun heffing, al dan niet terecht.