Maatlat taakstellend voor vermeerderaars en vleeskuikenhouders

11 december 2019

Moet een vleeskuikenouderdierenstal in het vervolg met mestbanden worden uitgerust? En is de maatlat niet meer van toepassing voor reguliere vleeskuikens?

Met ingang van komend jaar wordt de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) verder aangescherpt. Om een stal nog te laten voldoen moet de ammoniakemissie verder omlaag. De maatlat stimuleert het gebruik van bovenwettelijke maatregelen en gaat verder dan het Besluit emissiearme huisvesting voorschrijft.

In onderstaande tabel een overzicht van de maximale emissiewaarde vanuit het Besluit huisvesting vanaf 1 januari 2020 en het ambitieniveau voor de MDV waar deelnemende veehouders in ieder geval aan moeten voldoen om voldoende punten te halen en mee te kunnen doen aan de maatlat.

Kg NH3 per dierplaats per jaar

 

Besluit emissiearme huisvesting
(1-1-2020)
MDV12 (2019) MDV13 (2020)
Opfok-leg 0,051 0,051 0,050
Leghennen 0,068 0,055 0,055
Opfok-vlod 0,183 0,180 0,180
Vleeskuikenouderdieren 0,250 0,250 0,245
Vleeskuikens 0,024 0,024 0,021
Kalkoenen 0,490 0,490 0,475
Guste en dragende zeugen 1,3 2,1 1,0
Kraamzeugen 2,5 2,5 2,4
Vleesvarkens 1,1 1,1 1,0
Melkvee 8,6 8,6 8,0
Vleeskalveren 2,5 2,5 1,9

Het ambitieniveau wordt voor vrijwel alle diercategorieën naar beneden toe bijgesteld. In geval van opfokhennen, legkippen en vleeskuikenouderdieren heeft het ambitieniveau betrekking op de emissie vanuit de combinatie van stal en (eventueel) nageschakelde techniek (zoals nadroging of langdurige mestopslag).

Mestband bij vleeskuikenouderdieren?

Opvallend is dat het ambitieniveau voor vleeskuikenouderdieren onder de magische grens van 0,250 kg NH3 komt te liggen. De emissie mag niet hoger zijn dan 0,245 kg NH3. Vermeerderaars worden hiermee indirect nagenoeg verplicht gebruik te maken van stalsystemen met mestbanden.

Op dit moment is mestbeluchting onder de beun i.c.m. een warmtewisselaar praktisch het meest vergaande systeem (0,250 kg NH3), ook al kleven daar bepaalde nadelen aan (forse beluchting). Er kiezen maar weinig vermeerderaars voor een perfovloer of een stalsysteem met mestbanden.

Zodra men kiest voor mestbanden zal men ook over de opvang, opslag en afvoer van mest na moeten denken, de manier waarop de stallen gereinigd moeten worden en hoe men de hoge gezondheidsstatus kan behouden.

Welke stalinrichting voldoet nog aan de maatlat?

  • E 4.5 perfosysteem 0,230 kg NH3
  • E 4.8 mestbanden onder de beun 0,245 kg NH3
  • E 4.2 volièrehuisvesting 0,170 kg NH3
  • E 4.3 volièrehuisvesting met strooiseldroging 0,130 kg NH3
  • Of traditionele stallen met luchtwasser of biofilter

Dierbezetting vleeskuikens

Voor de MDV in 2019 werd een bezetting van 18 dieren per vierkante meter gehanteerd. Vanaf 2020 wordt dit verlaagd naar 16 dieren per vierkante meter. Hiermee is de maatlat niet langer toepasbaar voor reguliere kuikens.

Hoeve Advies past de nieuwe uitgangpunten toe waar nodig bij de milieuaanvraag. Hebt u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.
Voor het aanvragen van de MDV verwijzen we u echter graag door naar Subvention.