Naar lagere emissiefactor voor vleeskuikenouderdieren? Crowdfunding met kennisvouchers

2 mei 2014

De maximale emissiewaarde voor vleeskuikenouderdieren is nu nog 0,435 kg NH3 p.d.p.j. In de komende aanscherping van het Besluit huisvesting wordt deze diergroep ontzien, maar over 5 jaar staat er een doelstelling van 0,250 kg NH3. Is er in de tussentijd geen alternatief voorhanden voor een lagere factor voor grondhuisvesting, dan zit er niks anders op dan over te gaan naar mestbanden.

E.4.4.1 is lastig

Vermeerderaars die binnen hun emissieplafond uit willen breiden, investeren nu nog noodgedwongen in E.4.4.1. Dat is grondhuisvesting met een beluchting van 2,5 m3/d/u en een minimale inblaastemperatuur van 24oC. Dat zijn de randvoorwaarden zoals die in de Rav-leaflet zijn benoemd. Ze zijn echter niet praktisch. “Met deze hoeveelheid lucht zou de vermeerderaar z’n kippen uit de stal blazen… en de beluchtingstemperatuur is zelfs hoger dan de staltemperatuur… “. Vermeerderaars die dit systeem hebben en het niet praktiseren lopen het risico hier door toezichthouders op te worden gehandhaafd. Een dilemma.

In een overleg met het Ministerie I&M dit voorjaar heb ik daarom geopperd een subcategorie te maken binnen E.4.4.1 met werkbaarder randvoorwaarden (minder beluchting, lagere temperatuur) en daartoe een afgeleide norm vast te stellen ergens tussen de 0,435 en 0,250 kg NH3. Zodat vermeerderaars kunnen opteren voor een andere toepassing van hun stalsysteem E.4.4.1 en niet aan de extreme voorwaarden van 2,5 m3 en 24oC hoeven te voldoen. Maar omdat er geen feitelijke metingen zijn en een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, kan/wil men hier niet zomaar in mee gaan.

Een paar jaar geleden is via de NOP een aanvraag gedaan voor een ‘simpeler vorm’ van beluchting, op basis van staltemperatuur en beluchting via buizen aan weerszijden van het legnest. Hiervoor is een afgeleide emissie van 0,435 kg NH3 vastgesteld. Deze waarde sluit aan bij de oorspronkelijk gemeten emissiewaarde van 0,435 kg NH3 voor slangenbeluchting onder de beun. Maar het zou best kunnen dat de echte emissie een stuk lager is…. ergens tussen de 0,435 en 0,250 kg NH3 in.

Kennisvouchers

Vanaf 6 mei a.s. zijn DLO-innovatievouchers beschikbaar voor ondernemers in de landbouw. Hiermee kan men gesubsidieerd kennisvragen laten beantwoorden door DLO. Er is ruimte voor 45 kennisvragen. De voorwaarden:

  • Minimaal 1 bedrijf vraagt om kennis
  • Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag
  • Eigen bijdrage is 50%, cash te betalen aan DLO
  • De vouchers hebben een omvang van min. € 2.500,- tot max. € 7.500,- incl. BTW.

Stel dat er animo is een bepaald stalsysteem door te meten, dan zou dit een moment kunnen zijn om krachten te bundelen en met enkele kennisvouchers korting te krijgen op het meettraject.

Livestock Research (Wageningen UR) maakt onderdeel uit van DLO en geeft aan mogelijkheden te zien om tegen niet al te hoge kosten de metingen uit te voeren.

Meettraject?

Hoeve Advies heeft het afgelopen jaar met een groep vleeskuikenhouders en een stalinrichter een tot nu toe succesvol meettraject uitgezet in de vleeskuikenhouderij voor een nog te erkennen stalsysteem. Het project wordt zonder subsidie gefinancierd door meerdere deelnemers en uitgevoerd op de vanwege de Rav voorgeschreven 4 locaties. Pluimveehouders op bedrijven waar zelf niet gemeten wordt, worden door het bevoegd gezag gedoogd. Ze voldoen nu formeel nog niet aan de maximale emissiewaarde omdat hun stalsysteem nog niet is erkend. Ze krijgen de ruimte en tijd om de uitkomst van het traject af te wachten, in afwachting van de definitieve emissiefactor.

Met een soortgelijke krachtenbundeling zou de vermeerdering ook in staat moeten zijn emissiearme praktische systemen door te meten en op de Rav-lijst te krijgen.

Voordeel

Wat zou het vermeerderaars opleveren als we vast kunnen stellen dat de emissie van hedendaagse technieken op iets van 0,300 kg of 0,350 kg NH3 zou liggen?

  • Ontwikkelruimte in vergunningen
  • Wisselgeld om terug te schakelen naar een andere emissienorm als niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden van E.4.4.1
  • Milieupunten in de MDV (Maatlat duurzame veehouderij)
  • Een praktisch emissiearm stalsysteem dat de vermeerderaar past

Nadelen?

Sommigen zijn bang dat een lagere norm aanleiding voor de overheid is emissiewaarden verder aan te scherpen. Dat sluit ik niet uit. Maar met de huidige systemen leidt dat tot mestbandsystemen. Andere keuzes zijn er niet.

Met een emissiearmere grondhuisvesting zou de sector de eerste jaren gered zijn en blijft de eenvoud van de grondstal in beeld.

Dit is de kans om een eenvoudig(er) systeem op de lijst te krijgen, wat nog mee gefinancierd wordt ook, zodat u als vermeerderaar niet zit opgescheept met een lastig systeem wat u helemaal niet wilt.

Interesse

Hebt u interesse om mee te doen in een meettraject, wilt u uw kennisvoucher beschikbaar stellen aan het project, of het anderszins financieel ondersteunen, hebt u ideeën over welk type stalinrichting voor vermeerdering een meting behoeft, meld u dan per omgaande aan.

Bij voldoende belangstelling pak ik dan in samenwerking met Livestock Research deze problematiek op.

Aanmelden kennisvoucher

Als u serieuze interesse hebt, meld u dan alvast aan voor een kennisvoucher bij het MKB-loket. De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet: op = op! En het kan snel gaan… wees er dus snel bij. Mocht u bij nader inzien toch geen gebruik van het voucher willen maken dan is dat geen probleem; u bent niet verplicht deze te gebruiken.