Nieuw: compacte warmtewisselaar

9 januari 2020

De systeembeschrijvingen van warmtewisselaars zijn gewijzigd. In de beschrijving van BWL2010.13 is een nieuwe variant opgenomen, de compacte wisselaar van Granovi Air Solutions.

Op 17 december 2019 zijn meerdere aanpassingen gepubliceerd die per 1 januari 2020 zijn doorgevoerd in de RAV-lijst. De compacte wisselaar met filtering van fijnstof werd al eerder erkend als fijnstofreducerende maatregel, en is nu ook erkend voor het reduceren van ammoniak.

De door Hoeve Advies t.b.v. de RAV aangevraagde variant voor Granovi Air Solutions is een compacte kruisstroomwisselaar die inpandig wordt gebruikt. De wisselaar is modulair in stallen te plaatsen naar rato van de ventilatiebehoefte dan wel de inhoud of het staloppervlak of het aantal dieren dat men in de stal huisvest.

Met de Granovi-warmtewisselaar wordt meer dan 99% van het fijn stof binnen het bereik van deze warmtewisselaar gefilterd. Van dit fijn stof wordt al het stof > 2,5 mu gefilterd door een tweetrapsstoffilter. Het filter is te reinigen door de ventilatoren omgekeerd te laten draaien in een donkerperiode; het stof valt dan vanzelf in de strooisellaag.

De systeembeschrijvingen van de vier warmtewisselaars BWL 2011.02.V6, BWL 2012.03.V6, BWL 2017.03.V3 en BWL 2018.05.V2 die al in bijlage 1 als additionele techniek zijn opgenomen, zijn hierop ook aangepast.

Warmtewisselaars zijn als erkende ammoniak- en fijnstofreducerende techniek te gebruiken voor diverse diercategorieën in de pluimveehouderij.

  • Als onderdeel van ammoniakreducerende techniek zijn ze in te zetten in volledig strooiselstallen voor vleeskuikens, opfokvleeskuikenouderdieren, vleeskalkoenen in opfok en vleeskalkoenen.
  • Voor wat betreft het reduceren van fijnstof zijn ze breder toepasbaar: voor opfokleghennen, leghennen, opfokvleeskuikenouderdieren, vleeskuikenouderdieren, vleeskuikens, vleeskalkoenen en vleeseenden.