Nieuw stalsysteem voor vleeskalveren

7 juni 2018

Binnenkort komt er voor vleeskalveren een nieuwe emissiearme techniek beschikbaar: de Groene Vlag vloer.
Dat blijkt uit de voorgenomen wijziging van de Rgv (geur) en Rav (ammoniak) van 1 mei 2018 die voor internetconsultatie door de overheid is gepubliceerd.
Op dit moment zijn praktisch alleen luchtwassers te gebruiken om de ammoniakemissie te beperken.

Onder Rav-code A 4.8 (BWL 2018.04) wordt een nieuw emissiearm huisvestingssysteem “stal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten” opgenomen met een voorlopige emissiefactor van 1,9 kg NH3 per dierplaats per jaar. De emissie van vleeskalveren in niet-emissiearme stallen is 3,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. De vloer reduceert de ammoniakemissie met 45%. Het nieuwe huisvestingssysteem voor vleeskalveren is gebaseerd op het overeenkomstige systeem voor melkkoeien (Rav-code A 1.9). De uitvoering van de roosters met afdichtflappen is vergelijkbaar. Alleen de mestschuif wordt niet toegepast bij de vleeskalveren.
De geur- en fijnstofemissie is niet anders.