Nieuwe ammoniakemissie reducerende maatregelen in Overijssel

11 juli 2014

Voor pluimvee- en varkenshouders in Overijssel zijn 3 nieuwe maatregelen om amoniakemissie te reduceren beschikbaar bij de aanvraag van een Nb-wetvergunning.
Deze maatregelen zijn met succes beproefd door Proeftuin Natura 2000 Overijssel en de Provincie Overijssel.

Het gaat om de maatregelen:

• Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (varkens)
• Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (vleeskuikens)
• Bijvoeren hele tarwe (vleeskuikens)

Met het verlagen van het ruw eiwitgehalte is bij vleeskuikens een ammoniakemissiereductie van 20 tot 50 procent te bereiken. Wel is het risico op vermindering van groei en voerconversie aanwezig. Zeker wanneer men essentiële aminozuren niet of onvoldoende aanvult. Lees hier meer over in het Informatieblad.

Het verlagen van de eiwitgift via het bijvoeren van hele tarwe bij vleeskuikens levert een ammoniak emissiereductie op van 15 procent. Daarnaast is tarwe goedkoper dan mengvoer, dus heeft de maatregel ook effect op de voerkosten. Ander voordeel is dat het strooisel droger blijft, en dus minder kans op voetzoollaesies en lagere mestafzetkosten. Lees hier meer over in het Informatieblad.

Met de drie nieuwe maatregelen komt het aantal ‘verzilverde’ maatregelen op zeven. Vanaf 2013 kunnen veehouders al gebruik maken van de maatregelen:

• Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV – melkvee)
• Dakisolatie (melkvee)
• Combinatie ACNV en dakisolatie (melkvee)
• Toevoegen benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen).

Meer informatie op de site van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel.