Nieuwe emissiefactor voor opfok-leg (E 1.14)

9 juni 2015

Voor opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken (E 1) is in de nieuwe Rav-lijst een nieuw huisvestingssysteem toegevoegd. Het gaat om nivo-varia ofwel jump-start, een opfokhuisvesting met een verhoogde roostervloer met daarboven oplierbare en/of opklapbare roosters waarbij 40-50% van de leefruimte beun is en minimaal 25% van de leefruimte bestaat uit oplierbare en/of opklapbare roosters. Dit systeem is een combinatie van grondhuisvesting met volièrehuisvesting, maar zonder mestbanden.

De reductie van de emissie van ammoniak is gebaseerd op het vergroten van het leefoppervlak door oplierbare en/of opklapbare roosters, waardoor het emitterend oppervlak per hen wordt verlaagd. Dit systeem heeft systeemnummer BWL 2015.03. De ammoniakemissie is 0,110 kg NH3 per dierplaats per jaar in plaats van de 0,170 kg NH3 die voor grondhuisvesting en ‘overige huisvesting’ geldt.

Op initiatief van kuikenbroederij Het Anker en in samenwerking met Agro Supply heeft Hoeve Advies in 2012 een voorstel tot opname van deze emissiefactor bij de Tac-Rav ingediend. Het stalsysteem is in België door ILVO Eenheid Technologie en Voeding – Agrotechniek en VITO NV in een Jump Start stal voor opfokhennen gemeten. Het betreft een meting van de ammoniakemissie uit een mechanisch geventileerde opfokstal in het kader van opname in de ‘Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie’ in België.
Metingen wijzen uit dat de emissie 0,110 kg NH3 per dierplaats per jaar is. De metingen zijn uitgevoerd volgens een protocol wat gelijkwaardig is aan het voormalige Groen Label protocol in Nederland, waar 80% of meer van de emissiewaarden in de Nederlandse Rav-lijst op zijn gebaseerd.

Het voorstel is in eerste instantie door de Tac-Rav afgewezen. Gelukkig zag het Ministerie van I&M de waarde van dit voorstel alsnog in, en biedt het opfokkers nu de mogelijkheid om hiermee aan de maximale emissiewaarde voor opfokhennen van legrassen die in het nieuwe ontwerpbesluit huisvesting geïntroduceerd wordt, te voldoen.