Nieuwe lijst emissiefactoren

21 oktober 2011

Op 18 oktober jl. is een nieuwe lijst van emissiefactoren voor ammoniak in de Staatscourant gepubliceerd. Hoeve Advies is bij de introductie van meerdere emissienormen betrokken, o.a. bij die van de Ermaf RGA heaters in strooiselstallen en de lagere norm voor opfokhennen en legkippen in volierehuisvesting 45-55% rooster met extra beluchting.
Voor opfokhennen geldt dat met iets meer beluchting de emissie geen 0,030 maar
0,023 kg NH3 per dier per jaar is, en voor legkippen geen 0,055 maar 0,042 kg NH3 per dier per jaar. Met deze op initiatief van Rijnvallei Diervoeder door Hoeve Advies aangevraagde norm kan een legkippenhouder met mestbandbatterij met beluchting milieu-neutraal oversteken naar volièrehuisvesting.

Nieuw in de lijst zijn o.a.:

  • het gebruik van de warmtewisselaar in volledig strooiselstallen voor vleeskuikens
    (E 5.11), opfok van vleeskuikenouderdieren (E 3.8) en kalkoenen (F 1.7, F 2.7, F 4.9)
  • het gebruik van Ermaf RGA heaters i.c.m recirculatie in volledig strooiselstallen voor vleeskuikens (E 5.14), opfok van vleeskuikenouderdieren (E 3.7) en kalkoenen (F 1.7, F 2.6, F 4.8)
  • het gebruik van extra beluchting voor opfokhennen (E 1.8.3) en legkippen in volièrehuisvesting (E 2.11.2) met 45-55% rooster
  • mestopslagloods voor langdurige mestopslag met biologische (E 6.5) of chemische
    (E 6.6 en E 6.7) luchtwasser

Hier vindt u de lijst die gepubliceerd is in de Staatscourant van 18 oktober 2011.