Nu extra reducerende maatregelen voor Nb-wet aanvraag in Overijssel beschikbaar

17 oktober 2013

Vier maatregelen hebben op dit moment het verzilvertraject van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel volledig doorlopen en kunnen daarmee door Overijsselse veehouders gebruikt worden als (aanvullende) reducerende maatregel in hun Nb-wet aanvraag.

Het gaat om de maatregelen:
Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV – melkvee);
Dakisolatie (melkvee);
Combinatie ACNV en dakisolatie (melkvee);
Toevoegen benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen).

Het gebruik van snijmaïssilage als bodemstrooisel bij vleeskuikens is al wel genoemd als mogelijke maatregel, maar nog niet geaccordeerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan vervolgonderzoek door Wageningen UR, wat binnenkort wordt afgerond.

Factsheet

De Proeftuin heeft per maatregel een factsheet opgesteld, met daarin onder andere de werking en effecten van de maatregel en een wetenschappelijke onderbouwing. Deze factsheets zijn door de provinciale Commissie van Deskundigen op inhoud beoordeeld. Na haar goedkeuring was de volgende stap in het verzilvertraject de borging en handhaving. De afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel hebben vanuit hun oogpunt gekeken naar de te hanteren randvoorwaarden. Met hun akkoord zijn de maatregelen nu klaar voor vergunningverlening.

Meer maatregelen in ontwikkeling

De vier maatregelen zijn de eerste oogst vanuit het verzilvertraject. De Proeftuin en Provincie werken aan meer aanvullende maatregelen die ondernemers kunnen gebruiken bij hun vergunningaanvraag.
Drie maatregelen zitten inmiddels in de laatste fase van een nieuw traject:
• Aanzuren van mest tot een pH lager dan 6 (varkens);
• Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (varkens);
• Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (pluimvee).
De bedoeling is dat deze ammoniakemissie reducerende maatregelen nog dit jaar ‘verzilverd’ worden.

Ook hierna zijn nieuwe maatregelen voor verschillende diercategorieën vanuit het verzilvertraject te verwachten. Proeftuin Natura 2000 Overijssel biedt verschillende maatregelen uit de digitale gereedschapskist ook aan als printbare informatiebladen