Ontmoet ons op de beurs in Hardenberg

Ontmoet ons op de beurs in Hardenberg

9 oktober 2014

Dit jaar staan we op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Hardenberg van dinsdag 21 t/m donderdag 23 oktober a.s. en op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg van dinsdag 28 t/m donderdag 30 oktober a.s.

Graag ontmoeten we u om uw actuele situatie door te praten en te bespreken wat uw plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van (milieu)regelgeving.

Komend jaar wordt de PAS geïntroduceerd en zal de systematiek van het aanvragen van een Nb-wetvergunning drastisch wijzigen.
Nu is een aanvraag nog gebaseerd op het vergund recht in het verleden, straks is de feitelijke situatie leidend. Nu is eventuele uitbreiding van depositie nog af te kopen met ammoniak van derden, straks bent u overgeleverd aan het oordeel van het bevoegd gezag dat beslist of een toename wel of niet vergunbaar is.
Er zijn situaties waarbij het handig is nú nog snel een aanvraag te doen, er zijn ook situaties waarin een aanvraag nú absoluut niet haalbaar is en men wel móet wachten op de nieuwe regels onder de PAS.

Komend jaar wordt het nieuwe Besluit huisvesting geïntroduceerd (2.0) waarbij emissienormen voor nieuw te bouwen stallen en aanmerkelijke uitbreiding of renovatie worden aangescherpt. Rundveehouders zijn vanaf dat moment (ook) verplicht emissiearm te bouwen, en pluimveehouders krijgen naast maximale emissie voor ammoniak ook te maken met maximale emissiewaarden voor fijnstof.

We bespreken graag met u wat dat voor u gaat betekenen.

Op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij vindt ons in hal 5, standnummer 524
Op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen vindt u ons in hal 5, standnummer 543