Ook in Overijssel bouwstop geitenhouderij

28 september 2018

De provincie Overijssel heeft op 28 september 2018 een voorbereidingsbesluit gepubliceerd waarin de geitenhouderij (voorlopig) op slot gaat. Dit in navolging van de provincies Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid Holland, die dit al eerder vanwege mogelijke gezondheidseffecten op de omwonenden hebben geïntroduceerd.  Zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico voor omwonenden van geitenhouderijen, meent de provincie uit voorzorg een pas op de plaats te moeten maken.

Uitzondering met omgevingsvergunning bouw

Door dit voorbereidingsbesluit kan een geitenhouderij zich niet meer vestigen, uitbreiden of de oppervlakte dierenverblijven vergroten. Ook het omschakelen naar geitenhouderijen is verboden. Er geldt een uitzondering voor bedrijven die vóór deze datum een aanvraag omgevingsvergunning bouw hebben ingediend; die mogen hun plan alsnog realiseren.

Het voorbereidingsbesluit is een half jaar van kracht. In deze tijd zal de provincie Overijssel de provinciale verordening aanpassen. Hierin wordt vastgelegd welke eisen er worden gesteld aan de geitenhouderij.

Vergunning in rest van Nederland

De geitenhouders in de rest van het land (behalve de hiervoor genoemde provincies) kunnen in principe nog een vergunning aanvragen voor het bouwen en uitbreiden van een geitenbedrijf. Daar zijn nog geen extra eisen en/of verboden gesteld aan de geitenhouderij. Het is niet ondenkbaar dat dit in de komende tijd alsnog gaat gebeuren. Bedrijven met uitbreidingsplannen kunnen hierop voorsorteren door alvast een omgevingsvergunning aan te vragen.