Ook MDV vleesvee- en melkgeitenstallen

9 mei 2014

Sinds 2013 zijn er in het kader van de Maatlat Duurzame Veehouderij MDV-certificatieschema’s voor melkgeiten en vleesveestallen. In 2013 waren deze stallen echter nog niet opgenomen in de Milieulijst. Inmiddels is het mogelijk om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor vleesvee en melkgeiten aan te melden voor de MIA-/Vamilregeling. In 2014 is er goedkeuring van de Europese commissie ontvangen en zijn de codes voor duurzame vleesvee- en melkgeitenstallen opgenomen in de Milieulijst. Voor MIA/Vamil kunnen investeringsverplichtingen worden gemeld bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland tot 3 maanden na het aangaan ervan. 

 

Bron: http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/67/m/nieuws/133/details.html