Open dag fam. Boertien 15 juni 2018

7 juni 2018

Op 15 juni a.s. houdt familie Boertien in Meppen een open dag. U bent van 13.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom om het vleespluimveebedrijf te bekijken.

Wij hebben het vergunningentraject en de bestemmingsplanprocedure voor de familie Boertien mogen verzorgen.

Door de bouw van een derde stal is er op het bedrijf van de familie Boertien nu ruimte voor 68.000 vleeskuikens binnen het Goed Nest Kip Concept. De nieuwe stal voldoet aan alle eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Naast de vleeskuikentak is er ook een akkerbouwtak aanwezig van 60 hectare, met onder andere aardappels, bieten en graan voor de eigen kuikens.

Lees meer in de uitnodigingsfolder.

Familie Boertien
Mepperstraat 47
7855 TB  Meppen