Overeenstemming over emissiearme vloeren in rundveestallen

17 februari 2017

De fabrikanten van ammoniakarme vloeren en het ministerie van IenM hebben overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. De definitieve emissiewaarden worden binnenkort gepubliceerd. Dit meldt Agrabeton in haar Nieuwsbrief van februari 2017.

Publicatie van de emissiefactoren zal plaatsvinden in de komende wijziging van de Rav, die is voorzien in april 2017. Bij wijze van uitzondering vindt binnenkort voorpublicatie van de emissiefactoren plaats op de site van Infomil. Het nu vastgestelde kader voor beoordeling zal ook worden gebruikt bij de beoordeling van andere aanvragen die in eindfase zijn. Verwacht wordt dat na afronding van deze beoordeling er een flink aantal emissiearme systemen met een definitieve factor op de markt beschikbaar zullen zijn.

Definitieve emissiefactoren

HCI W5 vloer 8 kg
HCI W4 vloer + Concrelit C6 vloer 7 kg
Berkel D1 vloer + Qwinpro Welzijnsvloer 7 kg
Beerepoot Groene Vlag Mat Only vloer 7 kg
Swaans G6 vloer 6 kg

Bron: Infomil

 

Meer informatie vindt u op de website van het Cement&BetonCentrum