PAS per 1 juli 2015 in werking, wat betekent dat?

22 juni 2015

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. Dit betekent dat de wijziging van de Natuurbeschermingswet (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden PAS, de Regeling PAS en het programma aanpak stikstof op 1 juli 2015 in werking treden.

De definitieve regels en voorschriften zijn grotendeels gelijk aan die van het ontwerp, wat eerder ter inzage heeft gelegen, met een paar aanvullingen:

  • De PAS mag ook gebruikt worden door ondernemers die al een Nb-wet hebben, en er achter komen dat hun feitelijke stikstofdepositie op een referentiedatum tussen 1-1-2012 en 31-12-2014 hun vergunning overstijgt. Zij mogen dan uit gaan van de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie als hen dat beter past.
  • Voor ondernemers die invloed hebben op Natura 2000-gebieden in meerdere provincies was het de afgelopen jaren lastig om voor alle gebieden vergunning te krijgen. De verschillende provincies hadden verschillende spelregels. Het kan voorkomen dat de ene provincie de Nb-wet heeft vergund, en de andere provincie hem heeft geweigerd. Onder de PAS geldt straks dat “Het volstaat als voor de bestaande activiteit toestemming is verleend voor stikstofdepositie op het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied of het Natura 2000-gebied waarop de depositie het hoogst is.” Ondernemers die een Nb-wetvergunning hebben op het meest kritische gebied hebben het goed gedaan, ondernemers die een Nb-wetvergunning hebben maar niet op het meest kritische gebied, moeten alsnog uitgaat van de feitelijke depositie in 2012-2014.

Het Ministerie geeft op haar website over de PAS enige achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de PAS. Voor een handige samenvatting van de nieuwe regels onder de PAS, verwijs ik u graag door naar het artikel wat juriste Franca Damen hierover heeft geschreven op haar website.