PAS: welke actie moet ik nemen?

20 augustus 2015

Een bedrijf dat nog geen Nb-wetvergunning heeft (en geen aanvraag heeft lopen) zal met Aerius een berekening moeten maken voor de bestaande situatie. Afhankelijk van de stikstofdepositie zal men (soms) de berekening moeten bewaren of (meestal) een vergunning aan moeten vragen. Alleen als de depositie lager is dan 0,05 mol N op kwetsbare gebieden is geen aanvraag nodig, en dat is een zeldzaamheid.

Legalisatie

Voor een bedrijf dat nog geen Nb-wetvergunning heeft, wordt het hoogste aantal dieren dat feitelijk aanwezig was tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 – mits dit dierenaantal vergund is in de milieuvergunning/omgevingsvergunning – gelegaliseerd door het PAS.

Is dat niet afdoende, omdat u meer dieren vergund wilt dan u de afgelopen jaren hebt geteld, dan vraagt u om toebedeling van ontwikkelingsruimte om uw beoogde situatie vergund te krijgen. Het verschil tussen de feitelijke en beoogde situatie wordt u toebedeeld – als er ontwikkelingsruimte is.

Hebt u al een Nb-wetvergunning en is die toereikend voor uw bedrijfssituatie of uw plannen, dan hoeft u niets te doen. Die vergunning wordt gerespecteerd. Aanvragen onder het PAS is geen must maar slechts een (nieuwe) manier om een Nb-wet vergund te krijgen.

Melding

Een melding is van toepassing bij een bijdrage lager dan de grenswaarde van 1 mol (of 0,05 mol als een gebied ‘op slot’ zit). De melding dient te worden gedaan bij de provincie waar de activiteit in hoofdzaak wordt gerealiseerd. Het bevoegd gezag is in dit geval gekoppeld aan de locatie van de activiteit.

Vergunning

Is de bijdrage hoger dan de grenswaarde van 1 mol (of 0,05 mol als een gebied ‘op slot’ zit), dan is het bevoegd gezag de provincie waarin het gebied ligt waar de meeste stikstofdepositie op plaatsvindt. De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een toename op veroorzaakt mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten haar provincie (wel in overeenstemming met de andere provincies). In de PDF van de Aerius-berekening is aangegeven bij welke provincie de aanvraag moet worden ingediend.