POR (ontheffing dierrechten) in januari open

15 december 2014

De POR gaat open van 5 tot 30 januari 2015. Het biedt bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid, of nog gaan uitbreiden en dat per 1 januari 2016 kunnen realiseren, de mogelijkheid om ontheffing te krijgen voor 50% van de voor de uitbreiding benodigde productierechten.

Dit op voorwaarde dat alle mest van het bedrijf verwerkt wordt. De regeling geldt ook voor bedrijven die al hun mest al laten verwerken of daar afspraken voor gemaakt hebben.
Aanvragers die hun uitbreiding hebben gerealiseerd of gaan realiseren met een integraal duurzame stal (IDS, GLB artikel 68 of MDV) krijgen voorrang.

De regeling staat open voor bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid. Deze datum correspondeert met de aankondiging van het afschaffen van productierechten.
Deelnemende bedrijven moeten de voorgenomen uitbreiding uiterlijk per 1 januari 2016 daadwerkelijk kunnen realiseren.

De POR is begrensd om te voorkomen dat het nationale fosfaatplafond overschreden wordt. Er komt 900.000 kilogram fosfaat voor de varkens- en 600.000 kilogram fosfaat voor de pluimveehouderij beschikbaar. Omgerekend naar diereenheden zijn dit 121.622 varkens- respectievelijk 1.200.000 pluimvee-eenheden. Om te voorkomen dat slechts enkele grote bedrijven van de POR gebruik kunnen maken, wordt de omvang van individuele ontheffingen gemaximeerd.

Mestkorrels van dierlijke mest met een droge stof percentage van 90% voldoen sinds 1 januari 2014 aan de eisen die voor mestverwerking gelden.

De regeling zal nog dit jaar gepubliceerd worden, aldus de kamerbrief over mestverwerking van 22 december 2014.