POR-regeling binnenkort opnieuw open (ontheffing dierrechten)

14 april 2014

Staatssecretaris Dijksma is van plan om de POR-regeling opnieuw open te stellen. Op deze manier wil ze tegemoet komen aan de intensieve sectoren, die door het aanhouden van dierrechten in de knel komen.

Onder de POR (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) kunnen bedrijven voor recente of toekomstige uitbreidingen waarschijnlijk toe met de helft van de benodigde productierechten. Voorwaarde is dat alle mest van het bedrijf verwerkt wordt. Het moet gaan om alle mest van de diersoort (varkens of pluimvee) waar de uitbreiding in plaats vindt. Mestverwerking en afzet van mest buiten de landbouw wordt hiermee gestimuleerd.

De regeling geldt ook voor bedrijven die al hun mest al laten verwerken of daarvoor afspraken hebben gemaakt. Voor boeren die gebruik maken van de oude POR-regeling, die per 2015 zou vervallen, wordt gekeken naar een oplossing.

De staatssecretaris stelt een limiet aan de hoeveelheid mest die onder deze regeling verwerkt kan worden. De regeling mag het fosfaatproductieplafond niet in gevaar brengen.
De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen enkele weken de exacte voorwaarden voor de regeling bekend te maken.

De oude POR-regeling in 2006 was 2 maanden opengesteld en snel overtekend. Onduidelijk is hoeveel geld en ruimte er dit keer is. In 2006 gold de ontheffing voor een periode van 10 jaar. De verbrandings- of verwerkingstechniek moest dierlijke mest onomkeerbaar verwerken tot producten die niet naar een bedrijf of natuurterrein worden afgevoerd.

Als u interesse hebt in de POR en geïnformeerd wilt worden, neem dan contact op met Hoeve Advies.