Rav-erkenning voor Ermaf RGA-heaters

23 september 2011

Hoeve Advies heeft voor Elster-Instromet een emissiefactor aangevraagd voor de Ermaf RGA indirect gestookte heaters. De aanvraag is gehonoreerd en het systeem krijgt een eigen Rav-code. Bij vleeskuikens wordt de ammoniakemissie met meer dan 50% gereduceerd tot 0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

Het systeem zal in de komende wijziging van de Rav worden omschreven als “stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag” onder vermelding van BWL 2011.13. Het systeem met indirect gestookte heaters in combinatie met recirculatieventilatoren is toepasbaar in volledig strooiselstallen.

Er is een gereduceerde emissiefactor afgegeven voor:

  • ouderdieren van vleeskuikens in opfok (E 3.7)
  • vleeskuikens (E 5.14)
  • ouderdieren van vleeskalkoenen tot 6 weken (F 1.7)
  • ouderdieren van vleeskalkoenen van 6 tot 30 weken (F 2.6)
  • vleeskalkoenen (F 4.8)

De nieuwe Rav-lijst is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.