Rav factor snijmaïssilage

19 oktober 2011

Met snijmaïssilage als bodemstrooisel is de ammoniakemissie bij vleeskuikens 50% lager dan die bij stro en houtkrullen. Onderzoek van Livestock Research van Wageningen UR toont dit keihard aan.
Reden voor de studiegroep vleeskuikenhouders Bornerbroek om met hulp van Hoeve Advies een afgeleide emissienorm voor deze maatregel te vragen bij de Technische Adviescommissie Rav.

De aanvraag mocht echter niet behandeld worden. Omdat het geen ’technische maatregel’ is en daarom niet thuishoort op de Rav-lijst, zo zegt het Ministerie van VROM.

Maar nergens staat dat de Rav-lijst is voorbehouden aan staltechniek. Wat te denken van het verschil in emissie door wel of geen ‘weidegang’ bij melkvee of het ‘frequent verwijderen van strooisel’ bij kalkoenen? Ook dat zijn managementmaatregelen die leiden tot een lagere stalemissie. En die staan wél op de lijst…

Lees hier meer in het artikel uit Boerderij