Rav failliet?

21 maart 2013

Het aanvragen van een afgeleide emissiefactor heeft geen zin meer. De Rav-commissie is zeer kritisch en staat, zo het lijkt, enkel nog open voor gemeten stalsystemen. Dat gebeurt niet en daarmee ligt verdere ontwikkeling stil. De zaak zit op slot. 

De afgelopen 3 maanden heeft Hoeve Advies 3 nieuwe perspectiefvolle stalsystemen voor pluimvee langs zien komen, waarvan de fabrikant zich afvroeg of het zinvol zou zijn deze aan te dragen als emissiearm stalsysteem voor de Rav-lijst van emissiefactoren.
Wij hebben ervaren dat het onderhand geen enkele zin heeft een aanvraag voor een afgeleide factor in te dienen, ook al ligt het nog zo voor de hand dat die dezelfde of een hogere reductie geeft dan al erkende en bewezen technieken. Jammer voor de sector, én voor de overheid, want hierdoor worden perspectiefvolle initiatieven niet opgepakt. Investeren in een meting van € 100.000,- of meer kan in een kleine pluimvee(deel)sector niet worden terugverdiend, dus komen de nieuwe concepten niet op de lijst.

Het afgelopen jaar (2012) heeft Hoeve Advies 6 aanvragen voor diverse initiatiefnemers ingediend. Enkele voor het aanpassen (updaten) van bestaande reeds erkende Rav-technieken en andere ter introductie van nieuwe (afgeleide) emissiefactoren voor technieken die vreselijk veel weg hebben van bestaande technieken en waarvan het dus aannemelijk is dat ze minstens net zo veel reduceren als de erkende technieken.
Geen van de aanvragen is gehonoreerd, ook niet degene die onderbouwd waren met buitenlandse meetrapporten die uitgevoerd zijn volgens het voormalig Nederlands groen label protocol (!)… omdat ze niet 100% overeenkomen met de in Nederland gemeten technieken van mixluchtventilatie, warmteheaters, of de warmtewisselaar.
Voor insiders is het overduidelijk dat de ingebrachte systemen en modificaties minimaal dezelfde luchtbeweging c.q. strooiseldroging realiseren… maar het is niet gemeten…

Al met al een zeer teleurstellende ontwikkeling. Het lijkt erop dat de commissie of de overheid geen afgeleide factoren meer accepteert, hoe goed onderbouwd ook. Wellicht onder druk van de rundveehouderij, waar stalinrichters klagen dat concurrenten het gemeten systeem klonen en de partij die het meten bekostigt daardoor geen kans ziet de kosten terug te verdienen. Zeer begrijpelijk, maar helaas wordt hiermee wel elke innovatie en verandering en voortgaande ontwikkeling van te gebruiken stalsystemen stopgezet. ‘Sla er maar een nietje door en zeg dat we het hier de komende 10 jaar mee moeten doen’, is de vrije vertaling van een fabrikant waarvan de aanvraag werd afgewezen. Helaas, het is niet anders. ‘Dit is onze uitspraak en hiermee moet u het doen’, zegt de Rav-commissie.

In 2011 is de aanvraag voor de reducerende werking van het gebruik van snijmaïssilage (50% reductie, door Wageningen UR gemeten) afgewezen onder het mom van ‘het is geen techniek’, ook al is dit strikt genomen geen voorwaarde voor opname op de RAV lijst van emissiefactoren. Immers, ook voor kalkoenen staat er een code op de lijst voor stalsystemen waarbij het strooisel frequent wordt verwijderd (wat ook een managementmaatregel is, en geen staltechniek an sich). 

In 2010 zijn de door Hoeve Advies ingebrachte aanvragen voor opname van het Holland Heater systeem en de Elster Ermaf heater i.c.m. mengluchtventilatoren nog wel door de Rav overgenomen.