RAV-status overdekte uitloop

9 januari 2020

Bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorieën kippen en kalkoenen waar een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop, als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het vereiste leefoppervlak.

Op 17 december 2019 zijn meerdere aanpassingen gepubliceerd die per 1 januari 2020 zijn doorgevoerd in de RAV-lijst. Zo is nu ook voor kalkoenen het gebruik van de overdekte uitloop nader gedefinieerd.

Net als bij vleeskuikens en legkippen kunnen kalkoenhouders vanwege dierwelzijn en/of keurmerken als het ‘Beter Leven Keurmerk’ hun stal voorzien van een overdekte uitloop. Dit kan inpandig of uitpandig door middel van een aanbouw.

Bij alle emissiearme huisvestingssystemen voor opfokhennen, legkippen, vleeskuikens, ouderdieren van vleeskuikens in opfok en vleeskuikenouderdieren, met uitzondering van stallen met groepskooien of kooihuisvesting en stalsystemen met luchtwassers of biofilters, is hiervoor eindnoot 11 opgenomen.

In deze eindnoot is bepaald dat bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorie kippen waar een overdekte uitloop aanwezig is, de emissiefactor voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop geldt, als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak.

Deze voetnoot was niet opgenomen bij huisvestingssystemen voor de hoofdcategorie kalkoenen. Er is vanwege vergelijkbare huisvestingsomstandigheden geen reden te veronderstellen dat het gebruik van een uitloop bij kalkoenen anders moet worden beoordeeld dan bij dieren uit de hoofdcategorie kippen.

Eindnoot 11 is om die reden toegevoegd aan de soortgelijke stalbeschrijvingen in de hoofdcategorie kalkoenen. De formulering van eindnoot 11 is hier tevens op aangepast.