Referentiedata Nb-wet in Drenthe aangepast

13 juni 2014

De Provincie Drenthe heeft de tot nu toe gehanteerde referentiedatum, te weten 7 december 2004, voor een aantal Natura 2000-gebieden aangepast. Als bepalende data gelden de data van aanwijzing van de betreffende gebieden.

Toepassing hiervan zal plaatsvinden t.a.v. nieuw in te dienen aanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zullen ook de onder art. 19 kd Natuurbeschermingswet ingediende aanvragen waarvan de procedure nog loopt, alsnog op deze wijzigingen beoordeeld worden. Dit kan betekenen dat er nog aanvullende gegevens betreffende deze aanvragen gevraagd kunnen worden.

 

De aangepaste referentiedata:

Natura 2000-gebied Referentiedatum Type gebied
Bargerveen 10-6-1994 VHR
Drentsche Aa-gebied 7-12-2004 VHR
Drents-Friese Wold & Leggelderveld 24-3-2000 VHR
Drouwenerzand 7-12-2004 HR
Dwingelderveld 11-10-1996 VHR
Elperstroomgebied 7-12-2004 HR
Fochteloërveen 30-11-1998 VHR
Holtingerveld (Havelte-Oost) 7-12-2004 HR
Mantingerbos 7-12-2004 HR
Mantingerzand 7-12-2004 HR
Norgerholt 7-12-2004 HR
Witterveld 7-12-2004 HR
Leekstermeergebied 25-4-2003 VR
Zuidlaardermeergebied 24-3-2000 VR

*VHR = Vogel- en Habitatrichtlijngebied, HR = Habitatrichtlijngebied, VR = Vogelrichtlijngebied

Voor de toetsing met AAgro-Stacks heeft dit eveneens gevolgen. Habitatrichtlijngebieden worden getoetst op habitattypeniveau. Gebieden die zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied zijn, worden aan de rand getoetst en ook op habitattypeniveau.

De vogelrichtlijngebieden Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied worden als niet voor stikstof gevoelig aangemerkt. Deze gebieden hoeven dan ook niet te worden meegenomen in de AAgro-Stacksberekeningen.