SMK vraagt input voor herziening van Milieukeur Ei

7 juli 2016

SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de criteria van Milieukeur Ei. Heeft u verbeteringen voor Milieukeur voor eieren/leghennen? Meld deze dan aan voor 8 augustus 2016.

Milieukeur eieren zijn ‘dubbel duurzaam’, omdat Milieukeur zowel eisen heeft voor het welzijn van de kippen, als voor een betere leefomgeving van dier en mens. Ze zijn onder meer verkrijgbaar bij Albert Heijn (‘Rondeel eieren’) en Jumbo (‘Zorgeieren’).

Om de Milieukeur-criteria actueel te houden wordt er periodiek een herziening gedaan. Leveranciers van stalsystemen en –apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld hoe men in Milieukeur een afweging kan maken tussen maatregelen die een tegenstrijdige bijdrage op het gebied van milieu geven, zoals milieu vs. dierwelzijn en fijnstofemissie vs. energieverbruik.

Verzoeken tot wijziging of het opnemen van nieuwe maatregelen dienen voldoende te zijn onderbouwd met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie. SMK behandelt alleen volledig ingevulde herzieningsformulieren Milieukeur Ei 2016 die vóór maandag 8 augustus 2016 zijn aangeleverd. U vindt deze op de site van SMK.

Het College van Deskundigen agro/food behandelt vervolgens uw inbreng en besluit of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit najaar besproken in een openbare hoorzitting, waarna de nieuwe criteria eind dit jaar worden vastgesteld en gepubliceerd.

Als u vragen heeft over de herziening of anderszins over het certificatieschema Milieukeur Ei, neem dan contact op met SMK, tel. 070 358 63 00.