Stalbeschrijving warmtewisselaar(s) aangepast

29 januari 2019

De systeembeschrijving van de warmtewisselaar als fijnstofreducerende maatregel is aangepast.

De wijziging betreft het aanpassen van de systeembeschrijvingen van de warmtewisselaars met BWL 2011.02 (Rav code E 7.6) en BWL 2012.03 (Rav code E 7.7). Aan beide systeembeschrijvingen is een eis toegevoegd over het vervangen van de filters. Om een goed verwijderingsrendement van fijnstof te garanderen moeten de filters na 5 jaar ieder jaar getest worden op het verwijderingsrendement. Een andere optie is om de filters iedere 5 jaar te vervangen.

Op 5 december jl. is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 67475). Deze wijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden.