Stoppersmaatregelen aangepast

24 juli 2014

Het meldingsformulier stoppersmaatregelen, de toelichting daarop, het informatiedocument minder dieren houden en het beleidsdocument stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, zijn aangepast.
Op 21 juli 2014 is er een update verschenen van een aantal documenten. Er zijn diverse kleinere wijzigingen aangebracht. Zo wordt er binnen een stoppende veehouderijtak (die onder het gedoogbeleid van het Actieplan ammoniak valt) bij het wisselen van diercategorieën geen melding van het Activiteitenbesluit meer geëist.

De documenten zijn te vinden op de pagina over stoppersmaatregelen op de site van InfoMil.
Ook staan er rekenvoorbeelden van maatregelen als het wegdoen van dieren en/of het omwisselen van dieren.

De stoppersmaatregelen zijn ook van toepassing op de kleine veehouderijen (én kleine neventakken van grotere veehouderijen) die sinds 1 januari 2013 niet meer voldoen aan de eisen in het Besluit huisvesting (artikel 4 lid 2 Besluit huisvesting). Deze bedrijven moeten dan ook uiterlijk 1 januari 2020 stoppen met de varkens- en/of pluimveetak.